Tanúsítványok

 • MEYRA GmbH - leányvállalataival közösen -  filozófiájának középpontjába a motivációt állította. Ez számunkra azt jelenti, hogy motiváljuk a teljesebb élet megvalósításá. Termékeinkkel, szolgáltatásainkkal:

 • ösztönözzük az embereket az akadályok leküzdésére,
 • mindenki számára elérhetővé tesszük az önálló mozgás és életvitel lehetőségét,
 • egységes kínálattal, szolgáltatásokkal álljunk Európa szerte ügyfeleink rendelkezésére.
 • Vállalkozásunk célja a megrendelőink igényeihez igazodó, kiemelkedő, magas színvonalú szolgáltatás nyújtása. Céljaink elérése érdekében:

Az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány követelményei szerint kell működtetni, ellenőrizni és fejleszteni folyamatainkat.

 • El kell nyernünk és meg kell tartanunk vevőink bizalmát a folyamatosan ellenőrzött, egyenletesen jó minőségű szolgáltatással, valamennyi területen. Az általunk képviselt neves külföldi cégek hírneve és eddigi tevékenységünk eredményeként kivívott megbecsülésünk is erre kötelez bennünket.

 • Tevékenységünk során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, hatósági előírások szerint járunk el, különös gondot fordítva a bizalmas ügykezelés kérdésére.
 • Szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatban a törvényes előírásokon kívül semminemű kizáró feltételt vagy megkülönböztetést nem tanúsítunk.
 • Új telephelyünk korszerű és impozáns kialakításával, valamint eszközállományunk fejlesztésével kívánjuk szolgáltatásaink minőségét folyamatosan javítani.
 • Minőségirányítási rendszerünk kulcskérdése az elvárt minőség teljesítése, ezért szakembereink mellett, beszállítóinktól és alvállalkozóinktól is megköveteljük ezen feltételek betartását.
   
 • Valamennyi munkatársunk elkötelezett munkája garancia arra, hogy a hozzánk forduló ügyfelek egy professzionális, ember- és ügyfélközpontú kollektívával kerülnek kapcsolatba.
 • Cégvezetésünk kinyilvánítja azon törekvését, hogy céljaink eléréséhez szükséges valamennyi személyi, tárgyi, és anyagi feltételt biztosítja.


  Fehér Illés
  Ügyvezető Igazgató

  Minden munkatársunkban tudatosítani kell - hogy magáénak érezze - a minőségirányítási kézikönyvben leírtakat és minőségpolitikánkat, hogy színvonalas tevékenységünk egybeessen a külső és belső vevői elvárásokkal. Ennek érdekében gondoskodunk dolgozóink folyamatos képzéséről, illetve továbbképzéséről.